DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJDotacja UE„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: Permakulturowy Zakręt - Centrum rozwojowo-edukacyjne eKodama, mająca na celu: Stworzenie nowego, innowacyjnego przedsiębiorstwa na terenie LGD „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja przyczynia się do stworzenia nowej usługi na terenie LGD „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej” w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Wartość operacji 100 000,00 zł, w tym ze środków EFRROW.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.